امروز    دوشنبه , 28/خرداد/1397  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 224571
 
تبليغات
معرفی مدیریت

معاون توسعه بيمارستان :جناب آقاي دكتر محمد توسلي


 


 

 

معاون درمان بيمارستان :جناب آقاي دكتر محمدرضا توراني

 

 


 

معاون آموزش بيمارستان :جناب آقاي دكترسيد شاهرخ آقايان

 


 

images/stories/img_0201.jpg

 

مدير دفتر پرستاري : سركار خانم منيره خطيبي

 

 


images/stories/img_0248.jpg

 

 

مدير امور مالي : جناب آقاي عليرضا سعادت

 

 


مدير امور اداري :  جناب آقاي حميد رضا دهقان

images/stories/0001.jpg

تحصیلات: كارشناسي آمار دانشگاه فردوسی مشهد / كارشناسي ارشد

سوابق کاري :

· کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

· مسئول دفتر رياست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود از سال 1390 تا سال 1393

· كارشناس مسئول آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه و همكاري با واحد آمار از ابتدا خدمت تا كنون

· كارشناس امور اداری معاونت آموزشي -دانشجويي از سال 1387 الي 1389

· كارشناس دبيرخانه هيات امناء دانشگاه از سال 1390 تا 1393

· كارشناس روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1393

· كارشناس واحد آمار و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393 بمدت 6 ماه


 

images/stories/img_0035.jpg

 

 

 

مدير بهداشت عمومي : جناب آقاي ابراهيم عباسي

 

 

 

 

 


images/stories/banner/img_0937.jpg

 

 

مديردفترخدمات پشتيباني : جناب آقاي عليرضاعزيزي

 

 


 

 

 

 

 

مدير ارزشيابي و اعتبار بخشي : سركار خانم فهيمه فتحي

كارشناس امور بيمارستان، كارشناس حاكميت باليني، كارشناس ايمني بيمار

مدرك تحصيلي: ليسانس مديرين خدمات بهداشتي و درماني ، فوق ليسانس مديريت دولتي ، فوق ليساني مديريت خدمات بهداشتي و درماني