امروز    دوشنبه , 28/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 288096
 
بیانیه ها

ارزشهای بیمارستان :

- توجه به بیمار و جلب رضایت مشتری(مشتری مداری ).

- اعتقاد به هویت و کرامت انسانی.

- رعایت منشور حقوق بیمار.

- حفظ اسرار.

- رعایت عدالت.

- امانتداری.

- دوستدار محیط زیست.

سياست ها و خط مشي هاي كلان

مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني امام حسين (ع)

 

 1. تكريم بيمار ، همراه بيمار و ارتقاء سطح رضایتمندي
 2. تعالی ، پيشرفت و توسعه خدمات بهداشتی درمانی و ارائه خدمات مناسب و به موقع با کيفيت مطلوب و با رعايت کليه موازين بهداشتی درمانی
 3. استقرار و اجرای استانداردهاي اعتباربخشي در راستای ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 4. استقرار استانداردهاي ايمني بيمار و كسب عنوان بيمارستان دوستدار ايمني بيمار
 5. ارتقای سطح بهداشت و ايمنی شغلی کارکنان
 6. ارتقاء مستمر روشهای انجام کار به منظور ارائه خدمات مطلوب
 7. ارتقاء سطح دانش وآگاهی فراگيران در راستای دستيابی به اهداف آموزشی
 8. توسعه منابع انسانی به عنوان والاترين سرمايه سازمان از طريق آموزشهای مستمر و ايجاد محيط کار مناسب
 9. جلب رضايت نيروی انسانی و ارج نهادن به خدمات آنان
 10. بکارگيری تکنولوژی ، ابزار و فن آوری مناسب
 11. صرفه جويي و استفاده بهینه از منابع انسانی ، مالی و امکانات و تجهیزات
 12. جذب نيروي انساني متخصص بر اساس بخشنامه هاي ابلاغي كشور (به صورت استخدام رسمي، پيماني ، طرحي، ضريب k و قراردادي و ...)
 13. ارتقاء فرايندهاي كاري.

"رسالت مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) "

- ارائه خدمات درمانی ، مراقبتی ، تشخیصی و پاراکلینیکی با کیفیت و کمیت مطلوب و در سطح استانداردهای ملی و بین المللی