امروز    دوشنبه , 28/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 288108
 
اثرات تغذيه شيرخوار با شير مادر
شنبه ، 13 مهر 1392 ، 08:04

تغذيه شيرخوار با شيرمادر ميزان بروز يا شدت اسهال، بيماريهاي تنفسي، اوتيت مديا، باكتريمي، مننژيت باكتريايي و آنتروكوليت نكروزان راكاهش مي دهد. خصوصيات برجسته شيرمادر شامل محتواي نسبتا پايين پروتئين، مقادير زياد اسيدهاي چرب ضروري ،وجوداسيدهاي چرب غيراشباع با زنجيره بلند از گروه هاي امگا 3 سديم ،غلظت پايين كلسيم اما با قابليت جذب بالا، آهن و روي است كه تقريبا تا 6 ماه كميت اين مواد  مغذي براي شيرخوار تغذيه شونده باشير مادر كفايت مي كند. شير مادر نيازي به گرم شدن ندارد و به طوركلي عاري ازميكروارگانيسم است. كلستروم مايعي با پروتئين زياد و چربي كم است كه طي چند روز اول بعد از زايمان به صورت مقادير اندكي توليد مي شود. كلستروم تاحدي داراي ارزش تغذيه اي است،اما عمدتا خصوصيات ايمونولوژيك و تكامل دهنده آن اهميت بيشتري دارند.