امروز    يكشنبه , 06/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 285927
 
اهداف و استراتژی های حاکمیت بالینی

اهداف و استراتژی های حاکمیت بالینی

ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نهادی است که مأموریت سیاستگذاری، هدایت، پایش و تضمین کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی شهرستان را برعهده دارد.

این نهاد با هماهنگی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبتنی بر سیاستهای کلان نظام حاکمیت بالینی وزارت متبوع، تحقق مأموریت خود را از رهگذر تمرکز بر هفت محور استراتژیک قرار داده است:

- مدیرت خطر با هدف ایجاد محیطی ایمن برای بیمار و کارکنان.

- آموزش کارکنان بستری برای توانمند سازی صاحبان اصلی فرآیندهای درمانی.

- مدیریت کارکنان یا مدیریت اثربخش نیروی انسانی.

- مشارکت بیمار و جامعه ارتقای خدمات درمانی با جلب مشارکت بیمار و جامعه.

- اثربخشی بالینی با استانداردسازی خدمات بهداشتی درمانی.

- ممیزی بالینی بعنوان روشی عملی برای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی.

- استفاده از اطلاعات بعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری و تصمیم گیری.