امروز    دوشنبه , 28/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 288100
 
پيام هاي حاكميت باليني

پيام هاي حاكميت باليني:

1- حاكميت باليني چهارچوبي است كه از طريق آن تشكيلات نظام سلامت براي حفظ و ارتقاء مستمر استانداردهاي مراقبت، پاسخگو مي گردد و اين امر با بوجود آوردن محيطي كه محور آن تعالي خدمات باليني است، تقويت مي شود.

 

2- اگر سازمان ها و محيط هاي شغلي، اجتناب ناپذيري رخداد خطا را بپذيرند و به اهميت جمع آوري اطلاعات در مديريت خطا پي ببرند تلاش هاي سيستماتيك در ارتقاي امنيت، به طور حتم ميزان و شدت حوادث ناگوار را كاهش خواهد داد.


3- كيفيت خدمات سلامت كه هدف نهايي حاكميت باليني است، عبارت است از ارائه خدماتي كه بيماران مي خواهند ( كيفيت از ديد بيمار )  و خدماتي كه برايشان لازم است ( كيفيت حرفه اي ) در زمان مناسب، توسط فرد مناسب با استفاده از كمترين منابع و بدون خطا


4- راهكارهاي طبابت باليني

راهكارها در ارائه خدمات سلامت بسيار بااهميت هستند چرا كه آنها

1. تفاوت ها و اختلافات موجود در ارائه خدمات درماني يراي يك مورد منفرد را كاهش مي دهند و به ارائه دهندگان خدمات كمك مي كنند كه در مورد بهترين روش ارائه درمان به توافق برسند.

2. منجر به كاهش تعداد منابع آموزشي موجود مي شوند.

3.درمان گران را از رايج ترين درمان هاي مبتني بر شواهد موجود مطلع مي نمايند.

4. منجر به تهيه استانداردهايي براي ارزشيابي كيفيت ارائه خدمات ( مميزي باليني ) مي شوند.