امروز    جمعه , 04/فروردين/1396  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 160295
 
تبليغات
واحدرسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان امام حسین (ع) آماده دریافت هرگونه شکایات، انتقادات و پیشنهادات همکاران و مراجعین عزیز می باشد:

نحوه دریافت شکایت:

کليه افراد مراجعه کننده به مرکز در صورت وجود هرگونه مشکل ( حل نشده توسط مسئول شيفت وقت ) می توانند جهت در يافت فرم اعلام شکايت به يکی از واحدهای ذيل مراجعه نموده و پس از تکميل فرم، آنرا به همان محل عودت نمايند.

دفتر توسعه مديريت مرکز : شيفت صبح

1- دفتر سوپروايزری مرکز : شيفت عصر و شب

2- دفتر مدير كشيك مركز : شيفت عصر و شب

2-1- مراجعين می توانند برگه های شکايت پر شده را به دفتر صندوق شکايات نيز بيندازند.

2-2- قيد نکات ذيل در فرم شکايت الزامی است.

محل و زمان مورد شکايت ساعت و تاريخ تکميل فرم شماره تلفن و آدرس شاکی

شماره تماس: 14-3342000 داخلی 268