امروز    چهارشنبه , 02/خرداد/1397  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 221530
 
شروع نوبت دهي اينترنتي كلينيك فوق تخصصيي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
يكشنبه ، 17 ارديبهشت 1396 ، 08:53

1-دكتر نجفي شنبه سه شنبه پنج شنبه صبح سه شنبه عصر پذيرش صبح ساعت 10 عصر ساعت 16 تعداد 10 نفر بدون نوبت

2-دكتر سيد محمد حاجي مير صادقي  شنبه -يكشنبه- سه شنبه هر هفته ساعت پذيرش 9 صبح تعداد 10 نفر بدون نوبت

3-دكتر توراني  شنبه  و دوشنبه و  چهار شنبه عصر ساعت پذيرش 16 تعداد 30نفر بدون نوبت

4-دكتر غفاري از شنبه الي چهار شنبه هر روز عصر ساعت پذيرش 16.30 تعداد 20نفر  بدون نوبت

5- دكتر مجيد اسماعيلي از يكشنبه الي چهار شنبه عصر ساعت پذيرش 15.30 تعداد 10 نفر بدون ويزيت

6-دكتر سميرا خرم نيا  شنبه يكشنبه دو شنبه چها ر شنبه  عصر ساعت پذيرش 16 تعداد 10 نفر بدون نوبت

7-دكتر حميد رضا بيكي يكشنبه و سه شنبه عصر ساعت پذيرش 15.30 تعداد 10 نفر بدون نوبت

8- دكتر رضايي شنبه دوشنبه چهارشنبه عصر ساعت پذيرش 16 تعداد 10 نفر بدون نوبت

9-دكتر وشاق شنبه دوشنبه چهارشنبه عصر ساعت پذيرش 15 تعداد 10 نفر بدون نوبت

10-دكتر پورسيد لرزجاني يكشنبه و سه شنبه عصر ساعت پذيرش 15 تعداد 10نفر بدون نوبت

11- دكتر مير رضايي شنبه دوشنبه چهار شنبه عصر ساعت پذيرش 15تعداد 20نفر  بدون نوبت

12-دكتر عبدالحي فريور شنبه عصر يكشنبه دوشنبه سه شنبه صبح پذيرش عصر 15.30 و صبح 9 تعداد 5 نفر (حتما  برگه ارجاع از پزشكان ديگر همراه داشته باشند بدون نوبت)

13-دكتر مجيد سلامي سه شنبه و چهار شنبه صبح و عصر پذيرش صبح 9 و پذيرش عصر 15.30 تعداد 10 نفر بدون نوبت

14-دكتر شهرياري پور شنبه سه شنبه چهار شنبه عصر ساعت پذيرش 15 تعداد 20 نفر بدون نوبت

15-دكتر شيباني دوشنبه صبح و عصر يكشنبه صبح سه شنبه صبح ساعت پذيرش صبح 10.30 و عصر ساعت 15 تعداد 15 نفر بدون نوبت  يك هفته در ميان

16-دكتر ابراهيمي جراح يكشنبه دوشنبه چهارشنبه صبح ساعت پذيرش 7.30 تعدا د 5 نفر بدون نوبت

17-دكتر مجتبي فولادي از شنبه الي چهارشنبه عصر  هر روز ساعت پذيرش 17.30 عصر تعداد 10 نفر بدون نوبت

18 - دكتر مرجان طالبي متخصص پوست هر هفته از شنبه تا چهارشنبه عصر تعداد نوبت 25 نفر ساعت پذيرش 15.30

19-دكتر وليخاني متخصص عفوني از شنبه تا چهار شنبه عصر تعداد نوبت 25 نفر ساعت پذيرش 16

20-دكتر ناصر مقربيان  از شنبه تا چهارشنبه هر هفته عصر نوبت از 35تا 55 ساعت پذيرش و حضور در پلي كلينيك  4 عصر

21- دكتر اكبر حيدري پور از شنبه تا چهارشنبه هر هفته عصر از 30 تا 50 ساعت پذيرش و حضور در پلي كلينيك 4 عصر

 
 
تبليغات
تبليغات