امروز    يكشنبه , 06/بهمن/1398  
 

منوی اصلی

گواهي نامه ها

گواهي نامه اعتبار بخشي

آمار بازديد از سايت

تعدا نمایش محتوا : 285929
 
بیمه های طرف قرارداد

 

بيمارستان امام حسين-بيمه هاي طرف قرارداد

بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان و مدارك مورد نياز جهت ارائه

بيمه تامين اجتماعي

دستور بستري - فتوكپي صفحه اول دفترچه عكس دار و داراي اعتبار تاييد نماينده بيمه

بيمه خدمات درماني و سلامت: دستور بستري - فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه تاييد نماينده بيمه در صورت عكسدار نبودن دفترچه بيمه اطفال زير 2 سال ارائه فتوكپي دفترچه پدر يا مادر الزامي است

بيمه نيروهاي مسلح

دستور بستري فتوكپي صفحه اول دفترچه عكس دار و داراي اعتبار معرفي نامه سيستمي تاييد نماينده بيمه معرفي نامه از يگان خدمتي يا برگ اعزام براي سربازان

بيمه كميته امداد

دستور بستري - فتوكپي كارت كميته امداد معرفي نامه از كميته امداد

بيمه ذوب آهن

دستور پزشك - فتوكپي صفحه اول دفترچه تاييد دفترچه بيمه توسط اداره ذوب آهن فتوكپي كارت ملي

مصدومين حوادث ترافيكي

مراجعه اول برگ 115 يا كروكي يا نامه كلانتري به همراه كارت ملي مراجعات بعدي كروكي يا نامه كلانتري برابر با اصل مصدومين حوادث ترافيكي ساير شهرها جهت بستري و ادامه درمان در بيمارستان، مدارك بستري در بيمارستاني كه بار اول بستري شده اند مانند برگ پذيرش يا خلاصه پرونده نياز است

بانكها

دستور بستري- فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه عكس دار معرفينامه از سرپرستي بانك ها معرفي نامه از بيمه ايران براي بيمه شدگان بانك صادرات

بيمه ايران

ارائه معرفي نامه جهت بيماران بستري با بيمه تكميلي ايران واحد ترخيص بيمارستان معرفينامه صادر مينمايد

بيمه آتيه سازان

ارائه معرفي نامه از بيمه آتيه سازان در زمان ترخيص

بيمه بانك ملي

دستور بستري- فتوكپي كارت ملي فتوكپي كارت بيمه البرز ارائه كوپن فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه

بيمه دانا

ارائه معرفي نامه از بيمه دانا

بيمه روستايي

دستور بستري- داشتن كد ارجاع از خانه بهداشت روستايي محل سكونت بجز بيماراني كه از اورژانس بيمارستان بستري ميشوند